HE 203/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kasvinjalostuslaitoksesta ja laiksi kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Kasvinjalostuslaitoksesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1320/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1321/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Kasvinjalostuslaitoksesta

2) Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 115/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3304

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 25/1993 vp
Valmistunut

19.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 142/1993 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1993 Päättynyt PTK 145/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4333

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4538

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 3