Valtiopaivaasia HE 203/1994

HE 203/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion hankintakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki Valtion hankintakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1508/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Valtion hankintakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vt. nuor. hallitussihteeri Puustinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3099

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 46/1994 vp
Valmistunut

14.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994 6010

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994 6020
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Keskeytynyt PTK 164/1994 6285
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6297 15

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 2

​​​​