Valtiopaivaasia HE 203/1995

HE 203/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain 38 ja 42 §:n sekä merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1996

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
106/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.02.1996

Voimaantulo

01.03.1996

Säädöskokoelma
107/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta

2) Laki merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1995

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3420

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 7/1995 vp
Valmistunut

14.12.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995 3756

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 138/1995 3768
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996 38

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.02.1996

Vastaus
EV 1/1996 vp