Valtiopaivaasia HE 203/2000

HE 203/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä

1. Suostumuksen antaminen Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymiselle

Vahvistettu

06.04.2001

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymiselle

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Kytömäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/2001 vp
Valmistunut

09.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että Eduskunta hyväksyy Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY).

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2001 Päättynyt PTK 25/2001 1
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​