Valtiopaivaasia HE 203/2009

HE 203/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1060/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Työmarkkinalakimies Isomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 44/2009 vp
Valmistunut

24.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 8/2009 vp
Valmistunut

10.11.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 112/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2009 Päättynyt PTK 113/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Päättynyt PTK 115/2009 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2009

​​​​