Valtiopaivaasia HE 204/1994

HE 204/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1067/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1068/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1069/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

2) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

3) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. apulaisosastopäällikkö Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3099

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 29/1994 vp
Valmistunut

20.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3426

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3515
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3532

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1994

​​​​