Valtiopaivaasia HE 204/2006

HE 204/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

15.03.2007

Säädöskokoelma
221/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rajavartiolain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.03.2007

Voimaantulo

15.03.2007

Säädöskokoelma
222/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki rajavartiolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.10.2006

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Hakkarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2006 Päättynyt PTK 107/2006 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 33/2006 vp
Valmistunut

19.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 146/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.01.2007 Päättynyt PTK 147/2006 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2007 Päättynyt PTK 150/2006 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.02.2007

​​​​