HE 205/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
147/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.12.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

3667

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3763

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1996 vp
Valmistunut

09.02.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 10/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.1996 Päättynyt PTK 13/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.1996 Päättynyt PTK 14/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

409

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.02.1996 Päättynyt PTK 17/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

518

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1996

Vastaus
EV 9/1996 vp