Valtiopaivaasia HE 205/1995

HE 205/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
147/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.12.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.12.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3667

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995 3763

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 1/1996 vp
Valmistunut

09.02.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 10/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.1996 Päättynyt PTK 13/1996 405

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.1996 Päättynyt PTK 14/1996 409
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.1996 Päättynyt PTK 17/1996 518

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1996

Vastaus
EV 9/1996 vp