Valtiopaivaasia HE 205/2013

HE 205/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n ja tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

14.04.2014

Säädöskokoelma
272/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

14.04.2014

Säädöskokoelma
273/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

2. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.2013

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Liikenneneuvos Kiiski

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 37
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 1/2014 vp
Valmistunut

14.02.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2014 Päättynyt PTK 11/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2014 Päättynyt PTK 14/2014 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.2014

Vastaus
EV 7/2014 vp

​​​​