Valtiopaivaasia HE 206/1994

HE 206/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain sekä eräiden muiden kansaneläkelaitoksen toimeenpanemien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
981/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
982/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
983/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vammaistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
984/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
985/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki sairausvakuutuslain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
986/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

2) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

3) Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4) Laki vammaistukilain muuttamisesta

5) Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

6) Laki sairausvakuutuslain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Alaviuhkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3099

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/1994 vp
Valmistunut

14.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994 3401

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3425
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3514

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.1994

​​​​