HE 206/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskevan yleissopimuksen nro 167 hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskevan yleissopimuksen nro 167 hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

23.01.1998

Säädöskokoelma
872/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän turvallisuutta ja terveyttä rakentamisessa koskevan yleissopimuksen nro 167 hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.12.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

3667

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3763

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 11/1996 vp
Valmistunut

02.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 117/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1996 Päättynyt PTK 118/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3572

Huomautus

Sopimusteksti julkaistu sopimussarjan n:ossa 68/1997.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.10.1996

Vastaus
EV 122/1996 vp