HE 206/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997 *)

Säädöskokoelma
1195/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Tarkastaja Mäkelä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4073

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 19/1996 vp
Valmistunut

27.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 157/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1996 Päättynyt PTK 158/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4995

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5151

Huomautus

*) Pätevyysvaatimusten osalta laki tulee voimaan 1.1.1998.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Vastaus
EV 217/1996 vp