Valtiopaivaasia HE 206/1998

HE 206/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1159/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 63/1998 vp
Valmistunut

14.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 172/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 173/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.1998 Poistettu PTK 177/1998
18.12.1998 Päättynyt PTK 179/1998
Huomautus

*) Lain 2 §:n 1 momentin 6 kohta tulee voimaan vasta 01.04.1999

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1998

​​​​