Valtiopaivaasia HE 206/2000

HE 206/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
362/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
363/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
364/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
365/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
366/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
367/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.05.2001

Voimaantulo

15.05.2001

Säädöskokoelma
368/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

4. Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

5. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

6. Laki kuluttajavirastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2001 vp
Valmistunut

28.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-6. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 7. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.04.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.2001 Päättynyt PTK 37/2001 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2001 Päättynyt PTK 40/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.04.2001