Valtiopaivaasia HE 206/2008

HE 206/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1085/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1086/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1087/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
1088/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 a §:n muuttamisesta

4. Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Upola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2008 Päättynyt PTK 115/2008 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunta voi halutessaan antaa lausunnon viimeistään 4.12.2008.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2008 vp
Valmistunut

09.12.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään yksi lausuma, että lakialoitteet LA 9/2007 vp, LA 45/2007 vp, LA 72/2007 vp, LA 126/2007 vp, LA 14/2008 vp, LA 34/2008 vp, LA 41/2008 vp ja LA 80/2008 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 12/2008 vp, TPA 50/2008 vp ja TPA 51/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 27/2008 vp
Valmistunut

04.12.2008

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, 9.12.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2008 Keskeytetty PTK 122/2008 1
10.12.2008 Päättynyt PTK 123/2008 6 7
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2008 Keskeytetty PTK 126/2008 2
16.12.2008 Päättynyt PTK 127/2008 1 1,2
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2008

​​​​