HE 207/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 81. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän osa-aikatyötä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Yleissopimus (nro 175), joka koskee osa-aikatyötä

Asetuksen voimaantulo

25.05.2000

Säädöskokoelma
301/2000
Sopimussarja
17/2000
Päätös

Hyväksytty

2) Suositus (nro 182), joka koskee osa-aikatyötä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Yleissopimus (nro 175), joka koskee osa-aikatyötä

2) Suositus (nro 182), joka koskee osa-aikatyötä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.12.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

3667

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3763

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 21/1998 vp
Valmistunut

10.02.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 201/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.02.1999 pidettävään istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1999 Päättynyt PTK 203/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.02.1999

Vastaus
EV 292/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

TyVM:n ponsi