Valtiopaivaasia HE 207/1997

HE 207/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1269/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.1997

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hollmen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 25/1997 vp
Valmistunut

28.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 156/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 157/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997

​​​​