Valtiopaivaasia HE 207/2000

HE 207/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
328/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki steriloimislain muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

01.05.2001

Säädöskokoelma
329/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki steriloimislain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2000

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2001 Päättynyt PTK 3/2001 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/2001 vp
Valmistunut

13.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 24/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2001 Päättynyt PTK 25/2001 2 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.03.2001 Keskeytetty PTK 28/2001 2
23.03.2001 Päättynyt PTK 32/2001 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2001

​​​​