Valtiopaivaasia HE 207/2010

HE 207/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki arpajaislain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
575/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
576/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
577/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
578/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaislain muuttamisesta

2. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.10.2010

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 32/2010 vp
Valmistunut

09.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 154/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2011 Päättynyt PTK 159/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.04.2011