Valtiopaivaasia HE 207/2014

HE 207/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi

(Kolmas lisäbudjetti 2014 )

1. Vuoden 2014 kolmas lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
969/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2014 kolmas lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2014 Päättynyt PTK 106/2014 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 29/2014 vp
Valmistunut

21.11.2014

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2014 alkaen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 33
Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.11.2014

Kirjelmä
EK 40/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat