HE 208/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (Uusi laki: Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä, StVM 30/1993)

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (Uusi laki: Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä, StVM 30/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1620/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta (Uusi laki: Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä, StVM 30/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3252

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 114/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3296

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 30/1993 vp
Valmistunut

27.10.1993

Päätösehdotus

Hylätty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1993 Poistettu PTK 129/1993
09.11.1993 SuV:aan PTK 134/1993 10, 11
26.11.1993 Päättynyt PTK 151/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3804

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 151 26.11.1993

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4/1993 vp
Valmistunut

24.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4541

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot