Valtiopaivaasia HE 208/1994

HE 208/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1995 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1400/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vuodelta 1995 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1401/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1995

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1402/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1403/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1404/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki vuodelta 1995 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

3) Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1995

4) Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta

5) Laki sairausvakuutuslain 59 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3100

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 40/1994 vp
Valmistunut

07.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/1994 vp
Valmistunut

28.10.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 141/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1994 Päättynyt PTK 142/1994 5805

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1994 Keskeytynyt PTK 143/1994 5863
13.12.1994 Päättynyt PTK 147/1994 5919 5-12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6299 16, 17

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE) VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

​​​​