Valtiopaivaasia HE 208/1997

HE 208/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU 93/61/ETY 93/22/ETY

Päätökset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1340/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1341/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1342/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1343/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1344/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 7 §:n 1 momentin 12 kohdan ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1345/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1346/1997
Päätös

Hyväksytty

8) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1347/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1348/1997
Päätös

Hyväksytty

10) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1349/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

3) Laki säästöpankkilain muuttamisesta

4) Laki säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi annetun lain muuttamisesta

5) Laki osuuspankkilain muuttamisesta

6) Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 7 §:n 1 momentin 12 kohdan ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta

7) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muuttamisesta

8) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

9) Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

10) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 34/1997 vp
Valmistunut

28.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 156/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 157/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997

​​​​