HE 208/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi

(Viides lisäbudjetti 2013)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Vuoden 2013 V lisätalousarvio

Voimaantulo

30.12.2013

Säädöskokoelma
1142/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2013 V lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.12.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2013 Päättynyt PTK 129/2013
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 35/2013 vp
Valmistunut

18.12.2013

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarviota sovelletaan 30 päivästä joulukuuta 2013 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 134/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.12.2013 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2013 Keskeytetty PTK 135/2013
20.12.2013 Päättynyt PTK 136/2013 147
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.12.2013

Kirjelmä
EK 34/2013 vp

Asiasanat