HE 209/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1547/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1992 Päättynyt PTK 117/1992
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3534

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 82/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 176/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 180/1992 39
Istuntopöytäkirjan sivu

5364

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5746

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot