Valtiopaivaasia HE 209/1993

HE 209/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle aravalainoituksen rinnalle kehitettävästä korkotukilainsäädännöstä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1203/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1204/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1205/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1206/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta

3) Laki asumisoikeustalolainojen korkotuesta

4) Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.10.1993

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Junkkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.1993 Pp 19.10. PTK 115/1993 3304
19.10.1993 Päättynyt PTK 116/1993 3346

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 14/1993 vp
Valmistunut

25.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993 4615

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 154/1993 4624 28, 29
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 4800 27-30

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2