Valtiopaivaasia HE 209/1996

HE 209/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilylain 72 §:n kumoamisesta

Päätökset

1) Laki säteilylain 72 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
490/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki säteilylain 72 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Salonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4075

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/1997 vp
Valmistunut

10.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 42/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.04.1997 Päättynyt PTK 43/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.1997 Päättynyt PTK 47/1997 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.04.1997

​​​​