Valtiopaivaasia HE 209/1997

HE 209/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä muuksi arvopaperikaupan selvitystoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
321/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
322/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
323/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
324/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
325/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki osakeyhtiölain 3 a luvun 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

08.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
326/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 52 §:n muuttamisesta

3) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta

4) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

5) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

6) Laki osakeyhtiölain 3 a luvun 7 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/1998 vp
Valmistunut

04.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.1998 Päättynyt PTK 28/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.03.1998 Päättynyt PTK 29/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.1998

​​​​