Valtiopaivaasia HE 209/1998

HE 209/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
105/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
106/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kiinteistörahastolain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
107/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 ja 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
108/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
109/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki osakeyhtiölain 11 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
110/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 21 §:n muuttamisesta

3) Laki kiinteistörahastolain 22 §:n muuttamisesta

4) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 ja 41 §:n muuttamisesta

5) Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 13 §:n muuttamisesta

6) Laki osakeyhtiölain 11 luvun 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 37/1998 vp
Valmistunut

09.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 162/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 165/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 166/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Päättynyt PTK 171/1998
Huomautus

*) Lain 1 luvun 5 § tulee voimaan vasta 1.1.2000

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.1998