HE 21/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki nimilain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

15.08.1993

Säädöskokoelma
485/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nimilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

774

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.1993 Päättynyt PTK 34/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

829

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1993 vp
Valmistunut

22.04.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1993 Päättynyt PTK 46/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1120

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1257

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.1993