Valtiopaivaasia HE 21/1994

HE 21/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintökaaren 20 luvun ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
733/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
734/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki arvonlisäverolain 179 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
735/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki verotuslain 132 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki verotuslain 129 ja 132 §:n muuttamisesta, LaVM 12/1994)

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
736/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 9 §:n kumoamisesta

3) Laki arvonlisäverolain 179 §:n muuttamisesta

4) Laki verotuslain 132 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki verotuslain 129 ja 132 §:n muuttamisesta, LaVM 12/1994)

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.03.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

319

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994 448

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/1994 vp
Valmistunut

10.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 59/1994 1636

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2060
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2258

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.1994