Valtiopaivaasia HE 21/1995

HE 21/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.08.1995

Säädöskokoelma
940/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.1995

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.1995 Päättynyt PTK 24/1995 562

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/1995 vp
Valmistunut

15.06.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 4/1995 vp
Valmistunut

08.06.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 40/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995 950

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1995 Keskeytynyt PTK 42/1995 1010
16.06.1995 Päättynyt PTK 43/1995 1019 3-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Pp seur. istuntoon PTK 44/1995 1048 3
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995 1098 6, 7

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § 7 mom (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​