HE 21/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
404/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 8/1997 vp
Valmistunut

17.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 47/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1997 Päättynyt PTK 51/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.04.1997

Vastaus
EV 40/1997 vp