Valtiopaivaasia HE 21/1998

HE 21/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
367/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.1998

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Paasonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1998 Päättynyt PTK 36/1998

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/1998 vp
Valmistunut

02.04.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 42/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1998 Päättynyt PTK 43/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.1998 Päättynyt PTK 48/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.04.1998 Päättynyt PTK 49/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.04.1998