Valtiopaivaasia HE 21/2001

HE 21/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
645/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
646/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
647/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta

2. Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.03.2001

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pönkä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.03.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2001 vp
Valmistunut

08.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 76/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.06.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2001 Päättynyt PTK 77/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.2001 Keskeytetty PTK 83/2001 9
20.06.2001 Päättynyt PTK 84/2001 2 18,19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2001

​​​​