Valtiopaivaasia HE 21/2002

HE 21/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden kulttuurihallintoa koskevien valtionavustussäännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki liikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
662/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki nuorisotyölain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
663/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
664/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
665/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
666/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
667/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.09.2002

Säädöskokoelma
668/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki liikuntalain muuttamisesta

2. Laki nuorisotyölain muuttamisesta

3. Laki eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain muuttamisesta

4. Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain muuttamisesta

5. Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

6. Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

7. Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2002

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/2002 vp
Valmistunut

31.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2002 Päättynyt PTK 73/2002 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2002