Valtiopaivaasia HE 21/2005

HE 21/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asuntokauppalain muuttamisesta

Vahvistettu

07.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
795/2005
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
796/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.10.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
797/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asuntokauppalain muuttamisesta

2. Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.04.2005

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.04.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2005 vp
Valmistunut

15.06.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 18/2005 vp
Valmistunut

20.05.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2005 Poistettu PTK 74/2005 2
15.06.2005 Päättynyt PTK 75/2005 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2005 Päättynyt PTK 80/2005 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.07.2005