Valtiopaivaasia HE 210/1987

HE 210/1987 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 72. Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttyjen sopimusten ja suositusten johdosta.

Päätökset

72.Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttyjen sopimusten ja suositusten johdosta.

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

72.Kansainvälisessä työkonferenssissa hyväksyttyjen sopimusten ja suositusten johdosta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.02.1988

Istuntopöytäkirjan sivu

24

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

75

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 6/1988 vp

Lausunnot

Sosiaalivaliokunnan lausunto
SoVL 2/1988 vp

Ainoa käsittely

Pvm

22.03.1988

Istuntopöytäkirjan sivu

587

​​​​