Valtiopaivaasia HE 210/1996

HE 210/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1329/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Paasivirta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996 4153

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 17/1996 vp
Valmistunut

29.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1996 Poistettu PTK 160/1996 5088
03.12.1996 Poistettu PTK 162/1996 5163
04.12.1996 Päättynyt PTK 163/1996 5168

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1996 Päättynyt PTK 164/1996 5224 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1996 Päättynyt PTK 173/1996 5585

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TyVM, 2