HE 210/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirjastolaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kirjastolaiksi

Vahvistettu

04.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
904/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kirjastolaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1997 Päättynyt PTK 140/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/1998 vp
Valmistunut

23.10.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1998 Päättynyt PTK 135/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1998 Päättynyt PTK 137/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.11.1998

Vastaus
EV 133/1998 vp