Valtiopaivaasia HE 210/1998

HE 210/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Äijälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.03.1999

Kirjelmä
EK 53/1998 vp

​​​​