Valtiopaivaasia HE 210/2005

HE 210/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2006

Voimaantulo

01.09.2006

Säädöskokoelma
458/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.11.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Reinikainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.11.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2005 Päättynyt PTK 127/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 3/2006 vp
Valmistunut

29.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 19 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 31/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.03.2006 Päättynyt PTK 32/2006 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2006 Päättynyt PTK 35/2006 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​