Valtiopaivaasia HE 211/1992

HE 211/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
418/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
419/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Wager

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3741

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Poistettu PTK 129/1992 3789
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3795

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/1993 vp
Valmistunut

30.03.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 34/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993 853

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993 915
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993 941

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993