HE 211/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
418/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta

Vahvistettu

07.05.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
419/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

2) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Wager

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3741

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.1992 Poistettu PTK 129/1992
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3789

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/1993 vp
Valmistunut

30.03.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 34/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

915

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

941

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993