Valtiopaivaasia HE 211/1995

HE 211/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain 17 ja 55 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työsopimuslain 17 ja 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
466/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain 17 ja 55 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.12.1995

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Liukkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.1996 Päättynyt PTK 4/1996 39

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 5/1996 vp
Valmistunut

24.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 68/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.05.1996 Päättynyt PTK 69/1996 1981

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1996 Päättynyt PTK 72/1996 2020
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 74/1996 2101 6

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.06.1996