Valtiopaivaasia HE 211/1996

HE 211/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
929/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hurmeranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4079

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/1996 vp
Valmistunut

31.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996 4331

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1996 Päättynyt PTK 136/1996 4353
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996 4451

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1996

​​​​