Valtiopaivaasia HE 211/1997

HE 211/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siemenkauppalain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, MmVM 15/1997 vp)

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki siemenkauppalain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, MmVM 15/1997 vp)

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1284/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki siemenkauppalain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki siemenkauppalain muuttamisesta ja lain 3 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, MmVM 15/1997 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 15/1997 vp
Valmistunut

02.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 156/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 157/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 158/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​