HE 212/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
64/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Wager

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3659

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3712

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 9/1992 vp
Valmistunut

27.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1992 Päättynyt PTK 140/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4205

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4369

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1992