HE 212/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Latvian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Latvian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

30.12.1993

Säädöskokoelma
1297/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Latvian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3439

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3496

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 50/1993 vp
Valmistunut

02.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 131/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 133/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3955

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3964

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

Hyväksytyt lausumat

VaVM:n 1. ponsi