Valtiopaivaasia HE 212/1996

HE 212/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden kuntien ympäristönsuojelun hallintoa koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1013/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1014/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1015/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki meluntorjuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1016/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1017/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki maastoliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1018/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki ulkoilulain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1019/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1020/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

3) Laki jätelain muuttamisesta

4) Laki meluntorjuntalain muuttamisesta

5) Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

6) Laki maastoliikennelain muuttamisesta

7) Laki ulkoilulain muuttamisesta

8) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Rönn

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4080

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/1996 vp
Valmistunut

07.11.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1996 Päättynyt PTK 138/1996 4432

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996 4468
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996 4674

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.11.1996

​​​​