Valtiopaivaasia HE 212/1997

HE 212/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden metsätalouden rahoitukseen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1286/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1287/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1288/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1289/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta

3) Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 8 §:n muuttamisesta

4) Laki maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.10.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hilska-Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 17/1997 vp
Valmistunut

03.12.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 158/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1997 Päättynyt PTK 160/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 2

​​​​